سدیدبار

سدیدبار


اطلاعات تماس


مدیرعامل :سيده فاطمه مقيمي
وب سایت :http://www.sadidbar.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982188434388
نمابر :+982188402248
آدرس: تهران، خيابان استاد مطهری, خيابان تركمنستان, کوچه نارون, پلاک3
کد پستی: 1566867413

ارسال پیامScroll